مرکز تخصصی آپا زنجان
سایر

مرکز تخصصی آپا زنجان

APA

آزمایشگاه تخصصی آپا در زمینه امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات

در آپاي دانشگاه زنجان، فعاليت‌هایي از قبیل شناسايي تهديدات رايانه‌اي، كشف آسيب‌پذيري‌ها، كمك به سازمان‌ها در هنگام بروز حملات و رخدادهاي امنيتي، ارزيابي امنيتي و انجام آزمون نفوذپذيري سامانه‌ها و شبكه‌هاي رايانه‌اي، ارائه طرح امنيت برای امن‌سازی شبکه‌ها، و خدمات آگاهي‌رساني و آموزش عمومي و تخصصي مرتبط ارائه مي‌شود.

مرکز تخصصی آپا زنجان

آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد رایانه‌ای در حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات

cert.znu.ac.ir
certoffice@znu.ac.ir
TelFax: 024-33054210

خدمات مرکز آپا:


  • آزمون نفوذ و کشف آسیب پذیری
  • رسیدگی به حوادث شبکه‌های رایانه‌ای
  • ارائه مشاوره در زمینه امنیت
  • ارزیابی امنیت و صدور گواهی‌نامه
  • امن‌سازی اتوماسیون صنعتی
  • انجام طرح‌های پژوهشی در زمینه امنیت
  • برگزاری دوره‌های تخصصی آموزشی ویژه مدیران و کارشناسان سازمان‌ها
To Top