مرکز تخصصی آپا زنجان
سایر

مرکز تخصصی آپا زنجان

APA

فن‌آوري اطلاعات به‌عنوان بستر اصلي تشكيل جامعه اطلاعاتي با گسترش بی‌سابقه‌ای همراه بوده است. در كنار تمام مزيت‌هايي كه فن‌آوري اطلاعات فراهم نموده، تهديداتي را نيز متوجه امنيت زندگي بشر کرده است. در عصر حاضر، اطلاعات به‌عنوان دارايي باارزش، نيازمند امنيت يا حفاظت است. حفظ امنيت اطلاعات، يكپارچگي اطلاعاتي و پردازشي و در دسترس بودن آن‌ها براي كار، تجارت و جامعه ضروري و بلكه حياتي به نظر می‌رسد.

به دنبال بروز و گسترش حوادث امنیتی در حوزه‌ی فناوری اطلاعات و لزوم مقابله و حراست از داده‌های ارزشمند، طرحی برای توسعه‌ی یک مرکز مقابله با حوادث دنیای اینترنت تحت عنوان “تیم پاسخگویی به حوادث غیرمترقبه‌ی رایانه‌ای (CERT)” ارائه شد. آپا مخفف “آگاهی‌رسانی، پشتیبانی و امداد رایانه‌ای” است که نامی بومی معادل CERT است. طرح آپا به‌منظور ارتقاء دانش فنی کشور و توسعه‌ی دانش مدیریت حوادث امنیتی در پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات مرکز تحقیقات مخابرات ایران آغاز شد. مأموریت آپا بیشتر جنبه‌ی پژوهش تخصصی در حوزه‌ی مدیریت پاسخ به حوادث را مدنظر قرار داده و با ایجاد مراکز تخصصی در سطح استان‌های کشور، از طرفی هم به مسئله فرهنگ‌سازی، ترویج و تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه‌ی پاسخ به حوادث توجه دارد و از سوی دیگر انتقال دانش و فناوری این حوزه را در داخل کشور هدف قرار داده است.

مرکز تخصصی آپا دانشگاه زنجان نیز در راستای رسالت خود به‌عنوان بازوی فنی مرکز ماهر در استان زنجان با بهره‌گیری از نیروی متخصص دانشگاهی و امکانات آزمایشگاهی مجهز، فعاليت‌هایي از قبیل شناسايي تهديدات رايانه‌اي، كشف آسيب‌پذيري‌ها، كمك به سازمان‌ها در هنگام بروز حملات و رخدادهاي امنيتي، ارزيابي امنيتي و انجام آزمون نفوذپذيري سامانه‌ها و شبكه‌هاي رايانه‌اي، ارائه طرح امنيت برای امن‌سازی شبکه‌ها، و خدمات آگاهي‌رساني و آموزش عمومي و تخصصي را در دستور کار خود قرار داده است.

مرکز تخصصی آپا زنجان
To Top