snort rule update
اخبار

به‌‌روزرسانی قوانین Snort (18 دی)

قوانین Snort برای مشترکین قوانین در تاریخ ۱۸ دی منتشر شد.

در این مجموعه قوانین ۵۰ قانون جدید که هیچکدام از آن‌ها به‌صورت قوانین کامپایل شده نیستند، معرفی‌شده است. همچنین ۸ قانون از مجموعه قوانین که شامل دو قانون کامپایل شده است، اصلاح‌شده‌اند.

این بروزرسانی ۴۹ آسیب پذیری وصله شده به وسیله مایکروسافت را پوشش می دهد. جزئیات این مجموعه آسیب پذیری در اینجا قابل مشاهده است.

در این به‌روزرسانی هیچ تغییری در فایل پیکربندی snort.conf ایجاد نشده است.

جزئیات بیشتر این به‌روزرسانی را از اینجا مطالعه بفرمایید.

جزئیات به روزرسانی پیشین قوانین Snort را اینجا مطالعه بفرمایید.

به‌‌روزرسانی قوانین Snort (18 دی)
To Top