snort rule update
اخبار

به‌‌روزرسانی قوانین Snort (16 بهمن)

قوانین Snort برای مشترکین قوانین در تاریخ ۱۶ بهمن منتشر شد

در این مجموعه قوانین ۱۴ قانون جدید به مجموعه اضافه شده است. از این قوانین سه قانون به صورت کامپایل شده ارائه شده اند. همچنین ۴ قانون از مجموعه دستکاری و به‌روزرسانی شده است. هیچ کدام از قوانین تغییر یافته از نسخه کامپایل شده نیستند.

در این به‌روزرسانی هیچ تغییری در فایل پیکربندی snort.conf ایجاد نشده است.

جزئیات بیشتر این به‌روزرسانی را از اینجا مطالعه بفرمایید.

جزئیات به روزرسانی پیشین قوانین Snort را اینجا مطالعه بفرمایید.

به‌‌روزرسانی قوانین Snort (16 بهمن)
To Top