snort rule update
اخبار

به‌روزرسانی قوانین Snort (29 شهریور)

قوانین Snort برای مشترکین قوانین Snort در تاریخ ۲۹ شهریور منتشر شد. در این مجموعه قوانین ۲۰ قانون جدید که دو قانون از آن‌ها به‌صورت قوانین کامپایل شده معرفی‌شده است. همچنین ۴ قانون از مجموعه قوانین اصلاح‌شده‌اند.

مجموعه قوانین جدید ارائه‌شده امکان محافظت در برابر بدافزارهای جدید شامل بدافزار Xbash را که ترکیبی از ویژگی‌های باج‌افزار و استخراج‌کننده ارز دیجیتال است، فراهم می‌کند. همچنین سه آسیب‌پذیری نرم‌افزار Webex شرکت Cisco نیز پوشش داده‌شده است. این آسیب‌پذیری به مهاجم اجازه اجرای کد دلخواه در ماشین قربانی را می‌دهد.

در این به‌روزرسانی هیچ تغییری در فایل پیکربندی snort.conf ایجاد نشده است.

به‌روزرسانی قوانین Snort (29 شهریور)
To Top