VMWare
اخبار

به‌روزرسانی امنیتی VMWare

VMWare به‌روزرسانی های امنیتی جدید را برای رفع آسیب پذیری در نسخه های Workstation و Fusion را منتشر کرد. مهاجمان می توانند از این آسیب پذیری برای در اختیار گرفتن کنترل سیستم تحت حمله استفاده کنند.

 

VMWare جزئیات مربوط به این به‌روزرسانی و توصیه های مرتبط با آن را در VMSA-2018-0030 منتشر کرده است.

 

به‌روزرسانی امنیتی VMWare
To Top