اخبار

به‌روزرسانی امنیتی محصولات اپل

شرکت اپل ساعاتی پیش به‌روزرسانی امنیتی جدیدی را که حفره‌های امنیتی برخی محصولات اپل را رفع می کند، منتشر کرد. مهاجمان از طریق برخی از آسیب پذیری های رفع شده توانایی در اختیار گرفتن کنترل دستگاه را داشتند.

متخصصین برای بازبینی آسیب پذیری های رفع شده در دستگاه های اپل می توانند به فهرست زیر مراجعه فرمایند.

به‌روزرسانی امنیتی محصولات اپل
To Top