دوره امنیت عمومی
اخبار

برگزاری دوره آموزش امنیت عمومی

دوره آموزشى امنيت عمومى ويژه همكاران سازمان مديریت و برنامه ريزى استان زنجان در سالن شهید شهریاری برگزار شد. در اين دوره مطالبى پيرامون مبانى امنيت سازمانى، شيوه هاى امن‌سازى، بايدها و نبايدهاى حوزه فناورى اطلاعات حضور كاركنان اين سازمان تبيين شد.