وردپرس به‌روزرسانی آپدیت
اخبار

به‌روزرسانی سامانه مدیریت محتوای وردپرس به نگارش ۴.۹.۲

سامانه مدیریت محتوای ورد پرس نگارش ۴.۹.۲. با رفع بیش از ۲۲ آسیب پذیری امنیتی و سیستمی، به طور رسمی منتشر شد.

مهمترین آسیب پذیری رفع شده در این نسخه آسیب پذیری XSS است.

فهرست آسیب پذیری های رفع شده از این آدرس قابل مشاهده است.

به‌روزرسانی سامانه مدیریت محتوای وردپرس به نگارش ۴.۹.۲
To Top