اخبار

اپل: چندین به‌روزرسانی امنیتی جدید!

شرکت اپل برای برطرف کردن چندین آسیب پذیری امنیتی در برخی محصولات خود به‌روزرسانی های امنیتی منتشر کرده است. مهاجم با استفاده از برخی از این آسیب پذیری ها می تواند کنترل سامانه را به دست بگیرد.

جزئیات مربوط به آسیب پذیری ها در فهرست زیر آمده است:

اپل: چندین به‌روزرسانی امنیتی جدید!
To Top