خدمات

ارزیابی امنیتی

 • آزمون نفوذ (توضیح کوتاه داده شود)
  • آزمون نفوذ برنامه‌های کاربردی تحت وب (بر اساس استاندارد OWASP)
  • آزمون نفوذ سایر برنامه‌های کاربردی
  • آزمون امنیتی شبکه و زیر‌ساخت (بر اساس OSSTMM)
  • آزمون امنیتی سیستم‌های صنعتی
 • ارزیابی امنیتی بانک‌های اطلاعاتی
  • آزمون نفوذ بانک‌های اطلاعاتی
  • مقاوم‌سازی امنیتی بانک‌های اطلاعاتی
  • بررسی ثبت وقایع و تعیین اقدام‌های خرابکارانه روی بانک‌های اطلاعاتی
 • ارزیابی امنیتی برنامه‌های موبایل

 

 • صدور گواهی امنیتی
 • صدور گواهی برای برنامه‌های کاربردی تحت‌ وب
 • صدور گواهی برای برنامه‌های کاربردی موبایل
 • بررسی دوره‌ای اعتبار گواهی‌های صادر‌شده
ارزیابی امنیتی

آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد رایانه‌ای در حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات

cert.znu.ac.ir
certoffice@znu.ac.ir
TelFax: 024-33054210

خدمات مرکز آپا:


 • آزمون نفوذ و کشف آسیب پذیری
 • رسیدگی به حوادث شبکه‌های رایانه‌ای
 • ارائه مشاوره در زمینه امنیت
 • ارزیابی امنیت و صدور گواهی‌نامه
 • امن‌سازی اتوماسیون صنعتی
 • انجام طرح‌های پژوهشی در زمینه امنیت
 • برگزاری دوره‌های تخصصی آموزشی ویژه مدیران و کارشناسان سازمان‌ها
To Top