خدمات

رسیدگی بر حوادث سایبری

یکی از رسالت‌های مرکز آپا دانشگاه زنجان امدادرسانی و رسیدگی به حوادث رایانه‌ای در سطح استان می‌باشد. لذا این مرکز با راه اندازی واحد امداد اقدام به ارائه‌ی خدمات به سازمان‌های استان زنجان می‌نماید. عمده فعالیت‌های این مرکز در راستای رسیدگی به حوادث سایبری به شرح زیر است. 

  • رسیدگی به رخداد‌های امنیتی ارجاعی
  • رصد حوادث امنیتی سازمان‌های تحت قرارداد
  • واکنش سریع به حوادث امنیتی متناسب با درجه اهمیت

کارشناسان مرکز تخصصی آپا دانشگاه زنجان همه روزه این آمادگی را دارند تا در صورت بروز حوادث سایبری در سازمان‌ها حضور یافته و اقدامات لازم برای کشف و جلوگیری از اقدامات مخرب را انجام دهند.

 

رسیدگی بر حوادث سایبری
To Top