ارائه مشاوره در زمینه امنیت
خدمات

ارزیابی و ارائه راهکار‌های امنیتی

با توجه به مخاطرات و تهدیدات روزافزون سایبری و نیازمندی سازمان‌ها و شرکت‌ها در زمینه ارزیابی و ارائه راهکارهای امنیتی مرکز تخصصی آپا دانشگاه زنجان با بهره‌گیری از متخصصان دانشگاهی و کارشناسان مجرب اقدام به ارزیابی و ارائه راهکارهای امنیتی سامانه‌های سازمانی می‌نماید. عمده فعالیت‌های این مرکز در زمینه‌های ارزیابی و ارائه راهکار به صورت جداگانه در ادامه آمده است:

 • ارزیابی
  • آزمون نفوذ برنامه‌های کاربردی تحت وب (بر اساس استاندارد OWASP)
  • آزمون امنیتی شبکه و زیر‌ساخت (بر اساس OSSTMM)
  • آزمون نفوذ سیستم‌های صنعتی
  • آزمون امنیتی برنامه‌های موبایل
  • آزمون نفوذ بانک‌های اطلاعاتی
  • بررسی ثبت وقایع و تعیین اقدام‌های خرابکارانه روی بانک‌های اطلاعاتی
 • ارائه راهکار
  • طراحی و پیاده سازی مرکز عملیات امنیت (SOC)
  • ارائه راهکارهای مقاوم‌سازی امنیتی بانک‌های اطلاعاتی
  • ارائه راهکارهای مقاوم‌سازی زیرساخت شبکه و سیستم‌های صنعتی
  • ارائه‌ راهکارهای توسعه و طراحی امن برنامه‌های کاربردی

مرکز تخصصی آپا دانشگاه زنجان پس از انجام خدمات فوق اقدام به صدور گواهینامه و تائیدیه مرتبط با خدمات برای سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌نماید.

ارزیابی و ارائه راهکار‌های امنیتی
To Top