آموزش
اخبار

آموزش کارشناسان حوزه‌ فناوری اطلاعات شرکت آب منطقه‌ای زنجان

با گسترش شبکه‌های ارتباطی، موضوع امنیت اطلاعات بیش‌ازپیش موردتوجه قرارگرفته و نیاز به ارتقای امنیت در سازمان‌ها به‌ویژه آن دسته که با اطلاعات حیاتی سروکار دارند، بسیار پررنگ‌تر احساس می‌شود. اطلاعاتی که می‌تواند توسط عوامل داخلی یا خارجی، به‌صورت خواسته یا ناخواسته مورد تهدید قرار گیرد و خسارات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

مرکز تخصصی آپا دانشگاه زنجان در راستای رسالت خود پیرامون ارتقای سطح امنیت اطلاعات در سطح کشور و استان، با توجه به نیاز سازمان‌ها و اشخاص اقدام به برگزاری دوره‌‌ی آموزشی برای کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات شرکت آب منطقه‌ای زنجان در زمینه امنیت اطلاعات نموده است.

پیش‌بینی می‌شود با فرهنگ‌سازی جامع و ایجاد بستر مناسب جهت ارتقای سطح دانش کارشناسان فنی تمامی سازمان‌های استان، شاهد وضعیت امنیتی مطلوب‌تری در حوزه فناوری اطلاعات در سطح استان زنجان باشیم.

مطالب مرتبط:
برگزاری دوره آموزش امنیت عمومی
آموزش و فرهنگ‌سازی
برگزاری دوره‌های تخصصی حوزه امنیت

آموزش کارشناسان حوزه‌ فناوری اطلاعات شرکت آب منطقه‌ای زنجان
To Top