خدمات

آموزش و فرهنگ‌سازی

فعالیت‌های مرکز تخصصی آپا دانشگاه زنجان در حوزه آموزش در دو قسمت عمومی و تخصصی می‌باشد. مخاطبین دوره‌های عمومی اغلب کاربران نهایی می‌باشند و مخاطبین دوره‌های تخصصی مدیران فاوا، متخصصین و کارشناسان انفورماتیک سازمان‌ها هستند. عناوین دوره‌های ارائه شده توسط مرکز آپا دانشگاه زنجان به شرح زیر است. 

 • دوره‌های آموزشی عمومی
  • مبانی امنیت اطلاعات و شبکه
  • آشنایی با تهدیدات سایبری و ضرورت تامین امنیت اطلاعات
  • مبانی امنیت سیستم عامل
 • دوره‌های آموزشی تخصصی
  • برنامه‌نویسی امن در حوزه وب
  • برنامه‌نویسی امن در حوزه موبایل
  • مبانی  امنیت پایگاه داده
  • مبانی امن‌سازی اتوماسیون صنعتی
  • مدیریت رخداد و حوادث سایبری
  • امنیت کاربران سازمانی

شرکت‌ کنندگان در دوره‌های آموزشی مرکز تخصصی آپا دانشگاه زنجان پس از اتمام موفقیت آمیز دوره‌ها گواهینامه مرتبط با دوره را دریافت خواهند کرد. 

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه سرفصل دوره‌های آموزشی می‌توانید با ما تماس بگیرید. 

آموزش و فرهنگ‌سازی
To Top