سیسکو cisco
اخبار

آسیب‌پذیری های جدید محصولات سیسکو

سیسکو فهرستی از آسیب پذیری های جدید محصولات خود را منتشر کرد. این مجموعه شامل ۲۱ آسیب پذیری جدید بوده که از این میان سه آسیب پذیری با درجه اهمیت بالا ارزیابی شده است.

فهرست آسیب پذیری ها از این آدرس قابل مشاهده است.

آسیب‌پذیری های جدید محصولات سیسکو
To Top