آسیب پذیری

آسیب‌پذیری در مشکل اسکن در موتور تشخیص بدافزار ماکروسافت

عنوانمشکل اسکن در موتور تشخیص بدافزار ماکروسافت
تاریخ انتشار۲۰۱۷-۱۲-۰۷
شناسه‌ی CVECVE-2017-11937
سطح خطر۱۰/۷.۸

 

توضیح: موتور تشخیص بدافزار ماکروسافت روی Microsoft Forefront و Microsoft Defender اجرا می‌شود. این موتور تشخیص بدافزار فایل‌هایی که دارای قابلیت اجرا کد از راه دور هستند را به درستی اسکن نمی‌کند.

توضیحات تکمیلی:

microsoft:malware_protection_engine
microsoft:exchange_server:2013
microsoft:exchange_server:2016
microsoft:forefront_endpoint_protection_2010
microsoft:windows_defender:microsoft:windows_10
microsoft:windows_10:1511
microsoft:windows_10:1607
microsoft:windows_10:1703
microsoft:windows_10:1709
microsoft:windows_7:-:sp1
microsoft:windows_8.1
microsoft:windows_rt_8.1
microsoft:windows_server_1709
microsoft:windows_server_2016

منابع:

http://www.securityfocus.com/bid/102070

http://www.securitytracker.com/id/1039972

https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2017-11937

آسیب‌پذیری در مشکل اسکن در موتور تشخیص بدافزار ماکروسافت
To Top