آسیب پذیری

آسیب‌پذیری اجرا کد از راه دور از طریق بلوتوث اندروید

 

عنواناجرا کد از راه دور از طریق بلوتوث اندروید
تاریخ انتشار۲۰۱۷-۱۲-۰۶
شناسه‌ی CVECVE-2017-13160
سطح خطر۱۰/۹.۸

 

توضیح: آسیب‌پذیری اجرا کد از راه دور در اندروید از طریق بلوتوث امکان پذیر است.

نسخه‌های آسیب‌پذیر:

در تمامی نسخه‌های اندروید‌

توضیحات تکمیلی:

http://www.securityfocus.com/bid/102109

https://source.android.com/security/bulletin/2017-12-01

 

 

آسیب‌پذیری اجرا کد از راه دور از طریق بلوتوث اندروید
To Top