دوره های آموزشی امنیت - مرکز تخصصی آپا - دانشگاه زنجان


کارگاه یکروزه

توانمندسازی در حوزه امنیت

دانشجویان و علاقه مندان

30

نفر

8

ساعت

55

هزار تومان

محتوا

مهندسی اینترنت، زیرساخت شبکه، مجازی سازی، سیستم عامل و ...

Tavanmandsazi

دوره توانمندسازی دانشجویان

در حوزه امنیت

دانشجویان و علاقه مندان

12

نفر

40

ساعت

400

هزار تومان

محتوا

دوره عملی توانمندسازی دانشجویان در حوزه امنیت

mobile

امنیت گوشی های همراه

و تست نفوذ آنها

دانشجویان و علاقه مندان

12

نفر

30

ساعت

300

هزار تومان

محتوا

امنیت گوشی های همراه، و دستگاه های اندرویدی و تست نفود آنها

سیستم‌های مدیریت

امنیت اطلاعات

کاربران سازمانی، مدیران حوزه فناوری اطلاعات

16

نفر

20+10

ساعت

220

هزار تومان

محتوا

استانداردها و روش‌های ارتقاء امنیت اطلاعات در سازمان‌ها

Firewall

پیکربندی امن فایروال

و ابزارهای امنیتی 1

مدیران شبکه، کارشناسان فناوری اطلاعات سازمان‌ها

20

نفر

20+10

ساعت

250

هزار تومان

محتوا

آموزش اصول و مقدمات پیکربندی امن فایروال‌ها و ابزار‌های امنیتی

Iran

پیکربندی امن فایروال

و ابزارهای امنیتی 2

مدیران شبکه، کارشناسان فناوری اطلاعات سازمان‌ها

20

نفر

30+10

ساعت

300

هزار تومان

محتوا

آموزش نصب و راه اندازی فایروال PFsense

Iran

پیکربندی امن فایروال

و ابزارهای امنیتی 3

مدیران شبکه، کارشناسان فناوری اطلاعات سازمان‌ها

20

نفر

30+10

ساعت

300

هزار تومان

محتوا

آموزش نصب و راه اندازی فایروال Mikrotik

Iran

پیکربندی امن فایروال

و ابزارهای امنیتی 4

مدیران شبکه، کارشناسان فناوری اطلاعات سازمان‌ها

20

نفر

30+10

ساعت

300

هزار تومان

محتوا

آموزش مقدماتی نصب و راه اندازی فایروال Kerio control

Iran

پیکربندی سیستم

مانیتورینگ شبکه 1

مدیران شبکه، کارشناسان فناوری اطلاعات سازمان‌ها

15

نفر

20+10

ساعت

270

هزار تومان

محتوا

آموزش و پیکربندی سیستم مانیتورینگ و نظارت بر شبکه

Iran

پیکربندی سیستم

مانیتورینگ شبکه 2

مدیران شبکه، کارشناسان فناوری اطلاعات سازمان‌ها

15

نفر

20+10

ساعت

270

هزار تومان

محتوا

آموزش و پیکربندی سیستم مانیتورینگ و نظارت بر شبکه

Iran

مقاوم سازی سرورهای مبتنی بر

سیستم‌عامل ویندوز 1

مدیران شبکه، کارشناسان فناوری اطلاعات سازمان‌ها

15

نفر

20+10

ساعت

270

هزار تومان

محتوا

آموزش مقاوم‌سازی و امن سازی ویندوز سرور

Iran

مقاوم سازی سرورهای مبتنی بر

سیستم‌عامل ویندوز 2

مدیران شبکه، کارشناسان فناوری اطلاعات سازمان‌ها

15

نفر

30+10

ساعت

320

هزار تومان

محتوا

آموزش مقاوم‌سازی و امن سازی ویندوز سرور